top of page
Początkujących Martial Arts Class

Treningi dla juniora

Treningi dla dzieci i młodzieży

Cywilizacyjne zmiany społeczne, w tym negatywna zmiana nawyków ruchowych są przyczyną wielu chorób i ograniczeń wśród dzieci i młodzieży. Aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzieży jest szczególnie ważna do odpowiedniego rozwoju fizycznego i psychicznego na wczesnym etapie ontogenezy. Treningi dla najmłodszych pomogą zredukować otyłość, poprawić pewność siebie, nauczyć pokory i szacunku dla drugiej osoby oraz zaszczepić dobre nawyki ruchowe. Treningi obejmują zarówno lekcje BJJ, jak i zajęcia sportowe z wykorzystaniem własnego ciężaru ciała i obciążenia zewnętrznego. Dla kogo? Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 14 lat

Czas- 45 min

bottom of page